Berichtgeving

Berichtgeving Valentijnsdag en
Vuurloop Ceremonie 16 februari 2019

Op 16 februari 2019 wordt een vuurloop ceremonie, kort na Valentijnsdag, georganiseerd. Deze  vangt aan op zaterdag om 14.00 uur en duurt tot omstreeks 21.00 uur.  Dit gebeurt in De Vlindertuin te Heythuysen.

Misschien is dit een gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn met iemand die je na aan het hart ligt. Of misschien is die persoon jezelf. Doch ook zonder dit gegeven is het misschien iets wat je belangstelling wekt of een aantrekkingskracht op je uitoefent, of iets van je gading is. 

Met het voorbereiden en enig historisch onderzoek met betrekking tot de achtergrond van Valentijnsdag daartoe, valt te lezen dat er een christelijke achtergrond is, zou zijn. Edoch het zou ook wat ouder kunnen zijn. Ten tijde van het Romeinse Rijk valt te lezen ten aanzien dit van een viering van een verbinding en het samengaan van de godin Lupercus, vruchtbaarheid en Pan, god van de natuur met elkaar. In ieder geval nemen de dagen van licht toe, is de maand februari de maand van het eerste ontluiken van bomen, struiken, planten en klinkt het gezang van de vogels anders dan in de maanden daarvoor. Het een en andere komt meer tot leven in de natuur na een periode van toenemende donkerte en naar binnen keren. De maand februari in relatie tot de korte uiteenzetting bracht mij ooit op het idee om in deze maand een vuurloop ceremonie te organiseren.

Doch nu iets over de vuur, het effect ervan op mensen, energie, kracht en zoiets als een vuurloop ceremonie. Vuur heeft een aantrekkingskracht en fascineert menigeen, nodigt velen uit om bij en rond het vuur te zitten. Dit alleen al schept vaak een bepaalde sfeer: brengt ontspanning, lichtheid, vrolijkheid, warmte, bezinning, meditatie en stilte.    

De vuurloop ceremonie. Wanneer je naar de oorsprong van de vuurlopen kijkt dan kent die een heel oude geschiedenis, met name bij natuurvolken. Bij een van deze natuurvolken die tot heden ten dagen binnen de kring van de stam vuurloop ceremonies doen komt een uitspraak vandaan. Deze luidt “ wat een vuurloop vraagt van jou, van mij, van wie dan is ook oprechte aanwezigheid.” Deze woorden zijn, lijkt mij, ontstaan op basis van ervaringen met vuurlopen bij deze stam. Deze woorden zijn ook nu  wezenlijk om mee te nemen bij een vuurloop ceremonie en hebben een kracht. De vuurloopceremonies die binnen deze stam werden vaak georganiseerd en gedaan op  cruciale momenten in hun leven.  

In de voorbereiding van de vuurloop en jou zal aandacht worden besteed aan accenten als voelen, keuze, besluit, kracht, moed, handelen om je aldus voor te bereiden op jouw vuurloop. Een meditatie en oefeningen van expressie zullen je verder ondersteunen.  En er is het moment suprême dat je met jezelf en op jezelf voor het pad staat met roodgloeiende houtskolen en wat er op dat moment bij jezelf leeft / is.  En er is het moment dat je een besluit neemt om over de hete houtskolen te lopen of besluit om niet te lopen. Beide zijn krachtige besluiten en daden. 

Aanmelding of informatie tel 0464581826
of info@magpeya.nl  /  www.magpeya.nl
Locatie: De Vlindertuin, Sint Anthoniusstraat 45 te Heythuysen 
Vergoeding incl. maaltijd, verblijfskosten € 90.00 p.p., Kom je met zijn tweeën dan bedraagt de vergoeding  € 150.00 

 

Berichtgeving zweethut ceremonie van 23 op 24 maart 2019
De Vlindertuin in Heythuysen.

Een Inipi Ceremonie, een ontmoeten op de kruising van de winter en de lente. Een periode van de korter dagen met licht naar het toenemen van licht en warmte;  van de periode waaraan het element lucht is verbonden naar die van het element vuur met als krachtdieren die aan deze periode verbonden zijn, o. a. de bergleeuw naar steenarend.   

  

Wat betreft de periode van de winter is er misschien iets om nog te helder te laten worden, te bekrachtigen wat betreft jou of er afscheid van te nemen alvorens de lente in te gaan. Is er iets wat je tot groei, tot ontluiking wilt brengen; misschien iets wat je de afgelopen winter gezien en ontdekt hebt. Of leeft er wat anders om mee te nemen in de inipi en te kijken, te ervaren wat ontluikt, wat er is. Of is er eenvoudigweg een nieuwsgierigheid en openheid naar wat tevoorschijn komt.

Misschien is dit iets van je gading, mocht je meer dan alleen belangstelling om deel te nemen, of wanneer er vragen zijn, laat het weten. Van harte welkom. 

Praktische gegevens open inschrijving inipi ceremonies: 
Aanvang inipi ceremonies: zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur.
Vergoeding: zweethut incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00
Locatie: De Vlindertuin, Sint Antoniusstraat 45, Heythuysen

Wat betreft vragen, aanmelding en informatie:
Henk Waltman
Tel 06 55774908
henk.waltman@online.nl
www.magpeya.nl