Agenda

Data activiteiten in De Vlindertuin te Heythuysen 2018 

10 november 2018 vuurloop ceremonie rond Sint Maarten. 
         “ Het enige echter wat een vuurloop van je vraagt, is oprechte aanwezigheid “

Aanvang: Zaterdag 10 november 2017 om 14.00 uur. We eindigen rond 22.00 uur.
Er is gelegenheid om te overnachten. Gaarne aanmelden wanneer je dat wenst.  
Vergoeding: Vuurloop incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00.

17 – 18 november 2018 inipi ceremonie voor mannen bij nieuwe maan. 

8-9 December 2018 Inipi ceremonie ten tijde van de overgang van de herfst naar de winter, van oogsten naar overpeinzing, beschouwing, aanschouwing. In de Tarot is een zinsnede wat mij lijkt dat iets zegt over deze dagen    
                             “ De nacht is het donkerst vlak voor de dage raad.”                                                                                                                                         

Praktische gegevens: 

Aanvang inipi ceremonies: zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur.
Vergoeding: zweethut incl. maaltijd en verblijfskosten € 90.00
Locatie: De Vlindertuin, Sint Antoniusstraat 45, Heythuysen 

Wat betreft vragen, aanmelding en informatie:

Henk Waltman     
Tel 06 55774908                                                                                                                            
henk.waltman@online.nl                                                                                                                            
www.magpeya.nl